New Product; Aug 2015

ตู้ลิ้นชักเล็ก รุ่น ไทนี่? (Drawer; TINY)

ตู้ลิ้นชักขนาดเล็ก รุ่น ไทนี่ TINY ที่แปลว่าเล็กๆ เป็นที่มาของตู้ลิ้นชักเล็กนี้ เหมาะสำหรับไปจัดเก็บของบนโต๊ะทำงาน โต๊ะเครื่องแป้ง หรือหน้ากระจกในห้องน้ำ หรือใครจะไปใช้ตรงไหนได้อีกน้อ….

3 ชั้น 12×17.5×15.0 cm.

4 ชั้น 12×17.5×19.5 cm.

5 ชั้น 12×17.5×24.5 cm.

P1014797_resize P1014787_resize P1014779_resize P1014799_resize

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *