Work with us

บริษัท อุดมโชคพลาสติก จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับพนักงานเพิ่มดังนี้

 

พนักงานขาย??1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– บุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– มีประสบการณ์ด้านการขาย (หากตรงกับธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีระเบียบ วินัย และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

– หากใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีรถยนต์ส่วนตัว

 

จป.วิชาชีพ?1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ (180 ชั่วโมง) เท่านั้น

4.มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

5.สามารถปฏิบัติงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้

 

 

ติดต่อ คุณวรรณนภัส 02-4960142-3