UP go green

UL Green Label หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อม คือ..

เครื่องหมายเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่ผลิตโดย บจก.อุดมโชคพลาสติก ได้ผ่านการรับรอง จาก Underwriter Laboratory (UL) ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วว่า มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในการผลิตและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุญาตให้ บจก.อุดมโชคพลาสติก แสดงฉลาก UL Environmental Claim Validation (ECV) หรือฉลาก UL Green Label บนผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยฉลากUL Green Label นี้เป็นการรับรองที่ มอบให้กับผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของULในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ  Millad(R) NX(TM) 8000 Clarifier ในสินค้าที่ผลิต ระบุในรายงานผลการทดสอบว่า

  • ช่วยลดค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นผลให้มีการใช้พลังงานในการผลิตลดลงโดยเฉลี่ย 8-12%
  • การลดพลังงานในการผลิตนี้มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ถึอเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ซึ่งรับรองด้วยฉลาก UL Green Label  นี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้ผลิตสินค้าพลาสติกในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ในบ้าน และเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า ท่านเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ อุดมโชคพลาสติก